Inzetbaarheid

Het worden ingezet bij vermissingen of calamiteiten is niet niks. Dit vraagt het nodige, zowel mentaal als fysiek, van hond en geleider. Want een vermissing kan ook leiden naar een persoon die helaas is overleden of ernstig gewond. 

 

Of en wanneer u kunt worden ingezet, hangt nauw samen met de vorderingen die u en uw hond tijdens de trainingen maken. Naar gelang hiervan, wordt u getoetst op inzetbaarheid. 

Dit gebeurt in drie fases. Wanneer u de toetsen met een positief resultaat volbrengt, kunt u op een verantwoorde manier samen met uw hond worden ingezet bij een vermissing.

ReddingsOrganisatie Zeeland kent een drietal toetsen.

 

De toetsen worden afgenomen door minimaal twee bestuursleden. De geleider wordt bijgestaan door een assistent.  De assistent draagt uitsluitend zorg voor het veilig verlopen van de toetsing.

Basistoets

Het basisexamen vlaktezoeken levend heeft als primair doel om enig inzicht te krijgen in het functioneren van het toekomstig RW-team, dit door middel van het opzoeken en verwijzen van een zittend of liggend slachtoffer, welke niet in het zicht van de geleider of hond ligt maar wel bereikbaar is voor de hond. De geleider dient tijdens het examen de gebruikelijke kleding te dragen van de ROZ, goed schoeisel en handschoenen

Reddingswerker 1

De RW 1 toetsing  is de eerstvolgende toetsing na de (met goed gevolg afgelegde) basis toetsing en heeft als doel omzicht te krijgen hoe een RW-team te werk gaat om een aantal liggende of zittende slachtoffers te lokaliseren en te verwijzen in een bosachtige omgeving welke niet in het zicht van de geleider of hond liggen maar wel bereikbaar zijn voor de hond.

 

  

Reddingswerker 2

De RW 2 toetsing is de eerstvolgende toetsing na de (met goed gevolg afgelegde) RW 1 toetsing en heeft als doel het opzoeken en het verwijzen van een onbekend aantal liggende of zittende slachtoffers, welke niet in het zicht van de geleider of hond liggen maar wel  bereikbaar zijn voor de hond. De combinatie moet tonen om in moeilijk gebied te kunnen werken. 

 

 


Na iedere goed afgelegde toets, ontvangt de geleider een certificaat wat door de stichting wordt verstrekt. Dit certificaat is uitsluitend geldig bij de ReddingsOrganisatie Zeeland.