Doelstelling voor de periode januari 2023 tot en met december 2023

 • Inzetbare combinatie en buddy’s deelnemen aan inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie
 • Zo veel mogelijk meewerken aan inzetten van de SIN
 • De goede samenwerking met soortgelijke organisaties voortzetten en waar mogelijk uitbreiden
 • Gebruik maken van professionele begeleiding/instructeur
 • Huidige combinaties begeleiden naar SIN certificering
 • Financiële inkomsten uitbreiden

Activiteiten 2023

1e kwartaal

Gezamenlijke training Reddingshondenvereniging Z.O.N.

Eén van onze donateurs is gecertificeerd als buddy bij de SIN

Een theorieavond georganiseerd

2e kwartaal

Gezamenlijke training met René Maas

Toetreding 2 nieuwe leden

3e kwartaal

Deelname SIN instructeursoverleg

Viering 10 jarig bestaan

Deelname oefendag SIN

Twee van onze donateurs zijn gecertificeerd als buddy bij de SIN

Toetreding nieuw lid

4e kwartaal

Gezamenlijke training met René Maas

Deelname oefendag SIN

Toetreding nieuw buddy lid

Gezamenlijke training Espero Rescuedogs

Deelname seminar plaats delict

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen

Uitgaven bestaan uit:

 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
Financieeljaarverslag 2023
Financieeljaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 112.0 KB