Doelstelling voor de periode januari 2019 tot en met december 2019

 • Bij de ReddingsOrganisatie Zeeland vinden wij het belangrijk om onze zoekcombinaties op een hoog niveau te krijgen en te houden. Hiervoor is onafhankelijke beoordeling en certificering noodzakelijk. Om die reden zijn wij in 2019 aangesloten bij de Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN). Zij verzorgen op 4 disciplines examens met de daarbij behorende certificering.
 • De vorm van waterwerk die wij uitvoeren wordt niet ondersteund door de SIN. Mede door de hoge kosten die het waterwerk met zich mee brengt, moeten wij ons beraden hoe wij hier in de toekomst mee om gaan.
 • Onze sponsoring willen wij gaan reguleren via de goeden doelen website Geef.nl

Activiteiten 2019

1e kwartaal Training op locatie op elke woensdagavond en elke eerste zaterdag van de maand.
2e kwartaal

SIN examen: 6 april

Trainingsweekend: 26-29 april

Club examen: 28 april

3e kwartaal

Lidmaatschap SIN: 2 juli

Training (met Belgen): 20 juli

SIN examen: 31 augustus

SIN oefendag: 28 september

4e kwartaal

Oefendag bij Kanoa: 2 november

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen
 • Verkoop en demonstraties op evenementen 

Uitgaven bestaan uit:

 • Aanschaf portofoons 
 • Aanschaf kleding nieuwe leden
 • Aanschaf training en inzet materialen
 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Zendvergunning
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
financieel jaarverslag 2019
2019 fin jaarverslag.pdf
Adobe Acrobat document 39.2 KB