Steun de ROZld

ReddingsOrganisatie Zeeland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Wij worden voor ons werk niet betaald door de overheid. Om al onze kosten te dekken, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen en/of bekostigen van communicatiemiddelen, kleding, trainingsmiddelen, transport van en naar zoek-/rampgebied, enz., zijn wij afhankelijk van financiële ondersteuning. U kunt ons helpen door donateur of sponsor te worden. Op deze manier kunnen wij ons werk blijven uitvoeren.

Donateur worden

Wilt u donateur worden? Dat kan op vier manieren.

  • U doneert eenmalig een door uzelf te bepalen bijdrage rechtstreeks op rekeningnummer NL54ABNA0485135000 t.n.v. ROZ.
  • U wilt eenmalig een door uzelf te bepalen bijdrage doneren. Hiervoor kunt u een factuur van ons ontvangen. Vanwege de ANBI status is deze factuur/gift fiscaal aftrekbaar. Stuur dan een mail naar info@rozld.nl
  • U doneert via de goeden doelen website van Geef.nl of via de onderstaande knop "Doneer nu" welke u naar deze website verwijst. Hiermee kunt u handig doneren en zelf uw bedrag en betaalwijze kiezen.
  • U wordt vaste donateur voor vast bedrag per jaar. Dit donateurschap kan op elk gewenst tijdstip worden opgezegd. Hiervoor ontvangt u in januari een factuur van ons. Vanwege de ANBI status is deze factuur/gift fiscaal aftrekbaar. Wilt u vaste donateur worden? Stuur dan een mail naar info@rozld.nl

ANBI-stichting

ReddingsOrganisatie Zeeland is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), met andere woorden een goede doelen stichting. Dit wil zeggen dat giften aan de ROZld fiscaal aftrekbaar zijn. RSIN/fiscaal nummer: 8529 73 718.


Onze sponsors