Doelstelling voor de periode januari 2020 tot en met december 2020

 • Inzetbare combinatie mee laten trainen met de landelijke inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie
 • Zo veel mogelijk meewerken aan inzetten van de SIN
 • Streven naar een goede samenwerking met soortgelijke organisaties
 • Het waterwerk niet meer uitvoeren en de hiervoor benodigde materialen afstoten
 • Logo aanpassen
 • Huishoudelijk reglement aanpassen
 • Opleidingsplan maken
 • Nieuw bestuur aanstellen 

Activiteiten 2020

1e kwartaal Training op locatie op elke woensdagavond en elke eerste zaterdag van de maand

2e kwartaal

Geen activiteiten ivm Corona

3e kwartaal

Geen activiteiten ivm Corona

4e kwartaal

2 traningen met de DSRD

Brigitte Versterre

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen

Uitgaven bestaan uit:

 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2020.pdf
Adobe Acrobat document 25.2 KB