Reddings Organisatie Zeeland

 

Wie zijn wij?

 

Op 1 juli 2013 is de stichting ReddingsOrganisatie Zeeland opgericht. De mensen die aan de stichting verbonden zijn, zijn allen vrijwilligers. ReddingsOrganisatie Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs, sponsors en door de vrijwilligers zelf. 

 

 


Alarmnummer

 

06-29031275

 

info@rozld.nl

Bestuur

Paul van Hese, voorzitter

Tel: 06-29031275

 

Cees de Vos, penningmeester

Tel: 06-52048104

Remco Bakx, bestuurslid

Tel: 06-83173546

Algemeen

Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland,  Buys Ballotstraat 18, 4462 AP Goes

 

Kamer van Koophandel Middelburg: 58300589

 

RSIN/fiscaal nummer:

8529 73 718

 

ABN-AMRO: (IBAN) NL54ABNA0485135000