Reddings Organisatie Zeeland

Organisatie

Op 1 juli 2013 is de stichting ReddingsOrganisatie Zeeland opgericht. De mensen die aan de stichting verbonden zijn, zijn allen vrijwilligers. ReddingsOrganisatie Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs, sponsors en door de vrijwilligers zelf. De ROZld is aangesloten bij de Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN).


Alarmnummer

SIN: www.sin-reddingshonden.nl (06-11455663)

24/7 bereikbaar

Bestuur

Bart Suijkerbuijk, voorzitter

Bauke van der Woude, secretaris

Cees de Vos, penningmeester

Mirella van der Have

Esmeralda van der Woude

Algemeen

Kamer van Koophandel Middelburg: 58300589

 

RSIN/fiscaal nummer:

8529 73 718

 

ABN-AMRO: (IBAN) NL54ABNA0485135000