Reddings Organisatie Zeeland

 

Wie zijn wij?

 

Op 1 juli 2013 is de stichting ReddingsOrganisatie Zeeland opgericht. De mensen die aan de stichting verbonden zijn, zijn allen vrijwilligers. ReddingsOrganisatie Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs, sponsors en door de vrijwilligers zelf. 

 

 


Alarmnummer

SIN: www.rescuedogs.nl (06-11455663)

Bestuur

Bart Suijkerbuijk, voorzitter

Bauke van der Woude, secretaris

Cees de Vos, penningmeester

Mirella van der Have

Joost van Broekhoven

Algemeen

Kamer van Koophandel Middelburg: 58300589

 

RSIN/fiscaal nummer:

8529 73 718

 

ABN-AMRO: (IBAN) NL54ABNA0485135000