Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens: 

e-mail: info@rozld.nl 

webadres: www.rozld.nl 

RSIN/fiscaal nummer: 8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589


Doelstelling: 

ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

 

Beloningsbeleid: 

Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beleidsplan: 

Doelstelling van de stichting is het zoeken naar vermiste mensen. Om dit te kunnen doen zorgt de stichting er voor dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren. Dit gebeurd door een gedegen opleiding, training en inzetmatige oefeningen waarbij ook de door de stichting ontwikkelde protocollen worden getest en verbeterd.

Doelstelling voor de periode januari 2020 tot en met december 2020 

 • Inzetbare combinatie mee laten trainen met de landelijke inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie
 • Zo veel mogelijk meewerken aan inzetten van de SIN
 • Streven naar een goede samenwerking met soortgelijke organisaties
 • Het waterwerk niet meer uitvoeren en de hiervoor benodigde materialen afstoten
 • Logo aanpassen
 • Huishoudelijk reglement aanpassen
 • Opleidingsplan maken
 • Nieuw bestuur aanstellen 

Doelstelling voor de periode januari 2019 tot en met december 2019

 •  Bij de ReddingsOrganisatie Zeeland vinden wij het belangrijk om onze zoekcombinaties op een hoog niveau te krijgen en te houden. Hiervoor is onafhankelijke beoordeling en certificering noodzakelijk. Om die reden zijn wij in 2019 aangesloten bij de Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN). Zij verzorgen op 4 disciplines examens met de daarbij behorende certificering.
 • De vorm van waterwerk die wij uitvoeren wordt niet ondersteund door de SIN. Mede door de hoge kosten die het waterwerk met zich mee brengt, moeten wij ons beraden hoe wij hier in de toekomst mee om gaan.
 • Onze sponsoring willen wij gaan reguleren via de goeden doelen website Geef.nl