Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens: 

e-mail: info@rozld.nl 

webadres: www.rozld.nl 

RSIN/fiscaal nummer: 8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589

 

Doelstelling: 

Reddings Organisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

 

Beloningsbeleid: 

Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beleidsplan: 

Doelstelling van de stichting is het zoeken naar vermiste mensen. Om dit te kunnen doen zorgt de stichting er voor dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren. Dit gebeurd door een gedegen opleiding, training en inzetmatige oefeningen waarbij ook de door de stichting ontwikkelde protocollen worden getest en verbeterd.

 

Korte termijn doelstellingen voor de periode januari 2018 tot en met december 2018

  • Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een clubexamen wat jaarlijks herhaald moet worden. 
  • Professionaliseren mantrailcombinaties. Af te sluiten met een  clubexamen welke jaarlijks herhaald moet worden. 
  • Het inzetbaar maken van de boten, zodat de training op water kan starten waarna de stichting ook inzetbaar is voor het zoeken naar vermisten op of bij het water.
  • Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen, een motor voor de reddingsboot en diverse materialen die nodig zijn om  veilig uit te kunnen varen voor zowel bemanning als de honden.

Activiteiten 2018

 

Activiteiten 2017

In 2017 is de organisatie 2 x op inzet geweest. Naast de wekelijkse training, is er 4 x een inzetmatige training georganiseerd. Op Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind. Op gezette tijden is er aan de boot gewerkt waardoor deze inzetbaar is. 

 

Dit jaar zullen er diverse workshops gegeven worden op het gebied van: 

-Navigeren -Compastraining -EHBO 

-We streven ook te kunnen gaan trainen met de boot

-Dit jaar worden 2 mantrailcombinaties toegevoegd aan de organisatie

1 x is er een professionele mantrailinstructeur uitgenodigd voor een eendaagse workshop tbv van alle vrijwilligers van de ROZ. 1 x is er een professionele duiker uitgenodigd voor een training waterwerk. Het waterwerk vanaf de kant zal door enkele zoekcombinaties worden geprofessionaliseerd. 

In 2017 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven. In 2018 willen we gezamenlijke trainingen organiseren met andere reddingsorganisaties. De nadruk zal liggen op waterwerk vanaf de boot.

Financiële verantwoording: 

Inkomsten bestaan uit: 

- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies) 

- Sponsoring - Giften - Donaties algemeen - Verkoop en demonstraties op evenementen

 Uitgaven bestaan uit: - Aanschaf portofoons 

- aanschaf kleding 

- aanschaf training en inzetmaterialen 

- Website 

- Zendvergunning 

- Bank en bestuurskosten 

- activiteiten 

- trainingskosten 

-Vergunning SBB

 

 

Doelstelling 2016:

ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

Beloningsbeleid:

Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:

Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

 

Doelstellingen voor de periode januari 2016 tot en met december 201:6

-Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een

clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.

-Werven leden

-Het volgen van workshops. Oa Scentteam en communicatie.

-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,

-Meerdaagse training.

-Orienteren op waterwerk vanaf de kant eventueel boot