Doelstelling voor de periode januari 2022 tot en met decemeber 2022

 • Inzetbare combinatie deelnemen aan landelijke inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie
 • Zo veel mogelijk meewerken aan inzetten van de SIN
 • De goede samenwerking met soortgelijke organisaties voortzetten
 • Opzet gebruik maken van professionele begeleiding/instructeur
 • Vaststellen update huishoudelijke- en opleidingsreglemen

Activiteiten 2022

1e kwartaal Buddytraining georganiseerd
Deelname SIN examen vlakte zoeken
2e kwartaal 6 donateurs hebben een EHBO examen gevolgd
Basisexamen afgenomen
Gezamenlijke training met de DSSD
Deelname bijeenkomst LE-SSD
3e kwartaal Toetreding nieuw lid
SIN hercertificering van een inzetbare combinatie
Deelname instructeursmeeting van de SIN
Deelname aan trainingsweekend ESAR.
4e kwartaal Toetreding nieuw lid
Deelname oefendag SIN
Basis- en buddyexamen afgenomen
Deelname SIN buddydag

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen

Uitgaven bestaan uit:

 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
Financieeljaarverslag 2022
Financieeljaarverslag 2022.pdf
Adobe Acrobat document 416.9 KB