Doelstelling voor de periode januari 2021 tot en met decemeber 2021

 • Inzetbare combinatie deelnemen aan landelijke inzetdagen van de SIN en de landelijke eenheid politie
 • Zo veel mogelijk meewerken aan inzetten van de SIN
 • De goede samenwerking met soortgelijke organisaties voortzetten
 • Trainingen hervatten na corona tijd
 • Na herstart training verder gebruik maken van professionele begeleiding

Activiteiten 2021

1e kwartaal Deelgenomen aan 1 SIN inzet.
SIN vergadering bijgewoond.

2e kwartaal

 

3e kwartaal

Beschikbaarheid voor 1 SIN inzet.
Toetreding van een nieuw lid .

4e kwartaal

Deelgenomen 2 SIN inzetten.
Deelgenomen aan de LE-oefendag.
Demo bringselen gegeven voor politie hondengeleiders en -instructeurs.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen

Uitgaven bestaan uit:

 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
Financieeljaarverslag 2021
Financieeljaarverslag 2021.pdf
Adobe Acrobat document 109.2 KB