Reddingswerker 1

Vlaktezoeken levend

 

De Reddingswerker 1 toetsing  is de eerstvolgende toetsing na de (met goed gevolg afgelegde) basis toetsing en heeft als doel omzicht te krijgen hoe een RW-team te werk gaat om een aantal liggende of zittende slachtoffers te lokaliseren en te verwijzen in een bosachtige omgeving welke niet in het zicht van de geleider of hond liggen maar wel bereikbaar zijn voor de hond.

Alle onderdelen van de opleiding komen nu aan bod. 

 

Er wordt vooral gelet op de samen-werking, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen van zowel de geleider als hond beide moeten als een team hun opdracht in het veld uitvoeren. Tevens  wordt ook gelet op de uitrusting van de geleider plus de theoretische kennis van gebiedsindeling, kaart en kompas en omgaan met portofoon.

  • Gebied; bos- of heideachtige omgeving
  • Grootte gebied; ± 20.000m² (2ha)
  • Aantal slachtoffers; 2
  • Zoektijd; 30 minuten
  • Manier van verwijzen; blaffen, Bringselen, Leegverwijzen. De manier waarop de hond verwijst moet vooraf het examen kenbaar gemaakt.

BEOORDELING

 

 

Zoekwerk hond

De hond dient temperamentvol,opgepaste afstand, zelfstandigte zoeken al is het toegestaan dat de geleider de hond een bepaalde richting instuurt. De hond dient te tonen dat hij/zij in staat is om in een beperkt overzichtelijk en in een moeilijkbegaanbaar gebied kan werken en dat hij/zij bovendien ondercontrolevan de geleider staat. Ongehoorzaamheid zoals achter wild aangaan, plassen en poepen geeft mindering  van punten. 

  

Werkwijze en uitrusting van geleider

De geleider zal in de volgende uitrusting moeten verschijnen: gebruikelijke kleding, stevig schoeisel, handschoenen, notitieboekje, kompas, water voor de hond. Voordat de geleider met zoeken begint, krijgt hij/zij van de begeleider de voor hem/haar noodzakelijke informatie. 

Aan de hand hiervan dient hij/zij een zoekplan te maken en dit aan de begeleider kenbaar te maken. Hij/zij dient tijdens het werk te laten zien dat hij/zij dit zoekplan ook uitvoert of aan te geven waarom hij/zij hiervan afwijkt. 

 

Het zoekplan en de uitvoering dient aan de eisen te voldoen. 

Onvoldoende score (minimaal een 6) voor onderdeel gebiedsindeling en uitvoering leidt tot afwijzing. De geleider zal door zijn manier van werken duidelijk moeten maken dat hij ruime kennis en ervaring heeft van het vlakte zoeken en de mogelijkheden van zijn hond kent. Dit zal eoordeeld worden aan de hand van het zelfvertrouwenen samenwerking dat het team uitstraalt.

 

Het zich regelmatig buiten het zoekgebied bevinden door de geleider is niet toegestaan en vindt er puntenaftrek plaats.

 

Verwijzen

Alle slachtoffers moetengevonden en zelfstandigverwezen worden! 

Honden die aan het slachtoffer snuffelen en/of binnen een straal van 50 cm van het slachtoffer komen moeten  dit slachtoffer op de vooraf aan de begeleideraangegeven wijze verwijzen. 

Gebeurt dit niet dan leidt dit direct tot afwijzen van de combinatie. Voordat de geleider op de verwijzing ingaat moet hij dit aan de begeleider duidelijk maken! 

 

Nodeloos verwijzen van de hond(bedoeld wordt opnemen bringsel, blaffen of leegverwijzen) buiten een straal van 5 meter van de geleider enbuiten een straal van 5 meter van het slachtoffer leidt direct tot zakken van de combinatie.

Blaffen

De hond moet aanhoudend blijven blaffen binnen een straal van maximaal 2 meter bij het slachtoffer tot de geleider bij het slachtoffer is.

Bringselen

De hond moet het bringsel beetpakken en naar de geleider brengen. Daarna moet de hond de geleider naar het slachtoffer brengen.

Leegverwijzen

De geleider dient vooraf aan de toetscommissie kenbaar te maken hoe de hond leeg verwijst, dit kan zijn dat de hond gaat pendelen tussen slachtoffer en geleider, de geleider gaat aanstoten en/of tegen de geleider 

gaat opspringen.