Doelstellingen voor de periode januari 2017 tot en met december 2017

 • Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
 • Professionaliseren mantrailcombinaties. Af te sluiten met een clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
 • Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen, een motor voor de reddingsboot reddingsboot en diverse materialen die nodig zijn om veilig uit te kunnen varen voor zowel bemanning als de honden.

Activiteiten 2017

 • Buitenom dat er 1 x per week getraind wordt, is er 4 x een inzetmatige training georganiseerd.
 • Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
 • Op gezette tijden zal er aan de boot gewerkt worden om deze inzetbaar te maken
 • Dit jaar zullen er diverse workshops gegeven worden op het gebied van:
 • Navigeren
 • Compastraining
 • EHBO
 • We streven ook te kunnen gaan trainen met de boot
 • Dit jaar worden 2 mantrailcombinaties toegevoegd aan de organisatie
 • 1 x is er een professionele mantrailinstructeur uitgenodigd voor een eendaagse workshop tbv van alle vrijwilligers van de ROZ.
 • 1 x is er een professionele duiker uitgenodigd voor een training waterwerk. Het waterwerk vanaf de kant zal door enkele zoekcombinaties worden geprofessionaliseerd.
 • In 2017 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen
 • Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:

 • Aanschaf portofoons met vergunning
 • Aanschaf kleding nieuwe leden
 • Aanschaf training en inzet materialen
 • Website
 • Zendvergunningen
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Zendvergunning
 • Vergunning Staats Bosbeheer
Download
Financieel overzicht ROZLD 2017.pdf
Adobe Acrobat document 37.2 KB