Doelstellingen voor de periode januari 2015 tot en met december 2015

 • Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden
 • Leden werven
 • Het volgen van workshops. Oa Scentteam en communicatie
 • Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen

Activiteiten 2015

 • Er wordt iedere woensdagavond getraind
 • Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
 • In 2015 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen
 • Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:

 • Aanschaf extra vergunningvrije portofoons
 • Aanschaf kleding
 • Aanschaf training materialen
 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
Download
Financieel overzicht ROZLD 2015.pdf
Adobe Acrobat document 27.0 KB