SAR Dogs

Reddingshonden
Reddingshonden worden ook wel SAR dogs genoemd. SAR staat voor Search And Rescue, oftewel opsporen en redden. Dit soort honden is getraind in het opsporen van menselijke geur en worden ingezet bij:

Het opsporen van vermiste personen
Bij het zoeken naar vermiste personen wordt de mens geconfronteerd met zijn tekortkomingen wat betreft geurwaarnemingen. Het enorme reukvermogen van de hond is voor de mens dan ook van onschatbare waarde. Het opsporen van vermiste personen kan betrekking hebben op bijvoorbeeld personen die vermist zijn in bossen, heidevelden, enz. Ook kan er gezocht worden naar oudere mensen die in verwarde toestand het huis hebben verlaten of kleine kinderen die weggelopen zijn. Een speurhond kan in een relatief korte tijd een omvangrijk terrein afzoeken. Ook bij zaken als ontvoerde personen kan het inzetten van een speurhond waardevol zijn.

 

Puinzoeken
Het opsporen van slachtoffers bij reddingswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld het zoeken naar overlevenden na aardbevingen, het doorzoeken van wrakstukken bij treinbotsingen of neergestorte vliegtuigen, het doorzoeken van ingestorte gebouwen na een explosie, enz.

Waterzoeken
Waterzoeken komt neer op het zoeken naar drenkelingen. Reddingshonden zijn in staat om lichamen zelfs op grote diepte waar te nemen. Bij kleine wateren wordt meestal vanaf de kant gezocht, maar bij grote open wateren gebeurt dit vanaf een boot.

Lawinehonden
Ondanks alle geavanceerde apparatuur worden lawinehonden nog steeds veel gebruikt voor het opsporen van lawineslachtoffers. Een hond is in staat om mensen die onder een dik pak sneeuw liggen te ruiken. Het zoeken in sneeuw is voor honden relatief makkelijk omdat de sneeuw zo goed als geurloos is. Om zeer snel over te kunnen gaan tot zoekacties worden honden vaak met helikopters ingevlogen. Samen met hun begeleider worden de dieren al dan niet met een kabel op de grond afgezet. Het spreekt voor zich dat een perfecte training hiervoor vereist is.

 

Speurhond menselijke resten
Speurhond menselijke resten (lijkenhond) is een hond, welke speciaal getraind is om “composterende menselijke lucht” te vinden. De hond wordt gebruikt voor zoekwerk naar en het ontdekken van menselijke resten zoals complete lichamen, lichaamsdelen, bloedresten of lichaamsvocht. Deze speurhonden kunnen lijken detecteren die al jaren diep onder de grond zijn begraven. Ook lichamen die al een hele tijd onder water ergens op de bodem liggen, kunnen m.b.v. dit soort honden gevonden worden, omdat bij een lijk dat in een verregaande staat van ontbinding is gassen gevormd worden die naar boven komen aan het wateroppervlak en die de hond kan waarnemen. 

 

bron www://allpets.nl