Trainingen

We trainen met de honden in allerlei omstandigheden. Dat kan zijn in vlakte (bos-/heide-/poldergebieden en woongebieden), puin (gebouwen) en water. Bij het zoeken kan onderscheid worden gemaakt in levende vermiste personen of overleden vermiste personen. Er zijn verschillende disciplines. Wilt u een keer een training meemaken, neem dan gerust contact met ons op.

Vlakte zoeken

De hond krijgt geen geurbron (iets met de geur van de vermiste persoon) aangeboden. De hond gaat in een aan de geleider toegewezen zoekgebied op zoek naar de vermiste persoon. Hij doet dit door op zoek te gaan naar alle personen die zich liggend, zittend of hangend in dit zoekgebied bevinden. Bij deze vorm van zoeken werkt de hond los van de lijn.

Mantrailen

Bij het mantrailen heeft de hond een tuig aan met daaraan een lange lijn. De lijn wordt door de geleider vastgehouden. Bij deze vorm van zoeken is het de bedoeling dat de hond een specifiek spoor volgt totdat de hond bij de bewuste persoon komt. 

Waterwerk

Wanneer een persoon (mogelijk) vermist is nabij of in het water worden zoekhonden ingezet die gespecialiseerd zijn om op het water te zoeken. De honden zoeken vanaf de boot, maar kunnen ook langs de kant worden ingezet. De honden zijn geleerd om te zoeken naar menselijke geuren.