Steun de ROZLD

Steun ReddingsOrganisatie Zeeland
ReddingsOrganisatie Zeeland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Wij worden voor ons werk niet betaald door de overheid. Om al onze kosten te dekken, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen en/of bekostigen van communicatiemiddelen, kleding, trainingsmiddelen, transport van en naar zoek-/rampgebied, enz., zijn wij afhankelijk van financiële ondersteuning. U kunt ons helpen door donateur of sponsor te worden. Op deze manier kunnen wij ons werk blijven uitvoeren. 
 
Donateur worden
Wilt u donateur worden? Dat kan op twee manieren.
- U doneert eenmalig een door uzelf te bepalen bijdrage op rekeningnummer 
  NL54 ABNA 048.51.35.000.
- U wordt vaste donateur voor € 25,00 per jaar. Dit donateurschap kan op elk gewenst  
  tijdstop worden opgezegd. U machtigt ons om jaarlijks (in januari) € 25,00 van uw 
  bankrekening af te schrijven. Wilt u vaste donateur worden? Stuur dan een mail naar 
  . U ontvangt van ons dan een machtigingsformulier.
 
ANBI-stichting 
ReddingsOrganisatie Zeeland is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), met andere woorden een 'goede doelen stichting'. Dit wil zeggen dat giften aan de “ROZLD" fiscaal aftrekbaar zijn. RSIN/fiscaal nummer: 8529 73 718