Nieuws

2020

Elk kwartaal vind een bestuursvergadering plaats. Dit jaar zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest.


24 oktober Inzet Winterswijk, 3 inzetbare combinaties stand-by gestaan. Persoon al enige tijd vermist, gevonden, helaas al overleden.


28 september Inzet in Heeze, 2 inzetbare combinaties ingezet. Persoon vermist, is snel gevonden en naar het ziekenhuis overgebracht.


De ROZld heeft dit jaar 2 keer samen getraind met een soortgelijke reddingsorganisatie uit Zeeland. Dit waren twee leerzame training voor allebei de stichtingen.


4 september Inzet in Veenendaal, 2 inzetbare combinaties ingezet. Vermiste persoon helaas niet gevonden, is op 26 september in een ander bos gevonden.


De ROZld heeft zich aangemeld bij Geef.nl om doneren makkelijker te maken.


De ROZld heeft een nieuw logo en de website is aangepast.


De ROZld heeft voor het eerst een opleidingsreglement. Het opleidingsreglement is erop gericht om te voldoen aan het SIN examenniveau en geeft reddingscombinaties in opleiding een leidraad.


Het huishoudelijk reglement is aangepast. Wij conformeren hiermee aan onze eigen statuten en alle geldende protocollen van de SIN.


Nieuw beleid gemaakt met nieuwe doelstelling, missie & visie.


Deelname aan de landelijke oefendag SIN met meerdere inzetbare combinaties en de landelijke eenheid Politie op 29 februari 2020. Bij deze inzet werd gebruikt gemaakt van politie te paard en helikopter om zo realistisch mogelijk te trainen.