Doelstellingen voor de periode januari 2016 tot en met december 2016

 • Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een
 •  clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
 • Werven leden
 • Het volgen van workshops. Oa Scentteam en communicatie.
 • Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,
 • Meerdaagse training.
 • Orienteren op waterwerk vanaf de kant eventueel boot

Activiteiten 2016

 • Reddingsorganisatie Zeeland heeft 2 x deelgenomen aan een inzet.
 • Er wordt iedere woensdagavond getraind
 • Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind. 
 • 4 maal per jaar worden er inzetmatige trainingen georganiseerd.
 • In 2016 heeft Reddingsorganisatie Zeeland een aantal gezamenlijke trainingen gehouden met andere organisaties.
 • In 2016 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording

Inkomsten bestaan uit:

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen
 • Verkoop en demonstraties op evenementen 

Uitgaven bestaan uit:

 • Aanschaf portofoons met vergunning
 • Aanschaf kleding nieuwe leden
 • Aanschaf training materialen
 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
 • Zendvergunning
 • Vergunning Staats Bosbeheer

 

Download
Financieel overzicht ROZLD 2016.pdf
Adobe Acrobat document 27.0 KB