Doelstellingen voor de periode juli 2014 tot en met december 2014

 • Oprichting Stichting Reddingsorganisatie Zeeland
 • Formeren van vlakte combinaties
 • Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen

Activiteiten 2014

 • Er wordt iedere woensdagavond getraind
 • Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
 • In 2014 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiƫle verantwoording

Inkomsten bestaan uit

 • Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
 • Sponsoring
 • Giften
 • Donaties algemeen
 • Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:

 • Aanschaf vergunningvrije portofoons
 • Aanschaf kleding
 • Aanschaf training materialen
 • Website
 • Bank en bestuurskosten
 • Activiteiten
 • Trainingskosten
Download
Financieel overzicht ROZLD 2014.pdf
Adobe Acrobat document 231.5 KB